הפרת סודיות

במסגרת עבודת החוקר הפרטי, הוא נדרש גם להשיג פרטים מסוימים אודות אזרחים שונים. קיימים פרטים חסויים על כל אזרח וזאת משום צנעת הפרט.

חוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1981 פרק א' סעיף 2 קובע כי פגיעה בפרטיות היא:

(7) הפרה של חובת סודיות שנקבעה בדין לגבי ענייניו של אדם.

(8) הפרה של חובת סודיות לגבי ענייניו הפרטיים של אדם שנקבעה בהסכם מפורש או משתמע.

(9) שימוש בידיעה על ענייניו הפרטיים של אדם או מסירתה לאחר שלא למטרה שלשמה נמסרה.

מידע שמוכר בסודיותו הוא "תיק רפואי" של כל אזרח. אין אדם רשאי לעיין בתיק רפואי שאינו שלו ללא אישור בעל התיק. מאמר זה יעסוק במגבלות החוקר הפרטי שברצונו לעיין בתיק סודי כל שהוא של כל אזרח. בהחלטת יועמ"ש בתיק "מיה. כ – תנובה" בשנת 1991 ולאור חיזוק החלטת זו ע"י בג"צ, אפשר ללמוד על חוקיות חלקו של החוקר הפרטי בחשיפת תיקים סודיים.

בפרשה זו צויד משרד לחקירות פרטיות בטופס ויתור סודיות רפואית של הגב' מיה. טופס זה נמצא בחברת תנובה בה הועסקה הגב' מיה. לאחר שחשפה מעשי שחיתות בחברה – היא פוטרה מעבודתה. כעת חברת תנובה בסיוע עורכי דין ניסו לערער את מהימנותה ולהצדיק א. פיטוריה ע"י חשיפת בעיות נפשיות לכאורה ממנה היא סובלת. ראיות לטענה זו מצויים בתיקה הרפואי בקופת החולים.

משרד החקירות נדרש לחשוף את תיקה הרפואי לעיין בו ולשאוב מתוכנו ראיות לחיזוק טענת תנובה לבעיותיה הנפשיות של הגב' מיה וזאת בעזרת טופס ויתור סודיות רפואית, שעליו חתמה הגב' מיה ביום עבודתה הראשון בתנובה. החוקרים הפרטיים ביצעו את מלאכתם נאמנה כלפי שולחם (עוה"ד של תנובה). עותק מהטפסים שמסרו ללקוחם נשאר במשרדם. במשרד החקירות לא נעשה כל שימוש באותם טפסים. בג"צ חיזק את החלטת היוהמ"ש שספק רב אם נעברה עבירה ע"י החוקרים הפרטיים תוך מהלך עבודתם.

קטע מפס"ד בג"צ 34/91, השופט א. ברק:

"… אשר לחברת החקירות, מתווסף לדעת המשיב השיקול שחלקה המעשי בפרשה היה קטן יחסית. לדעתו ספק אם נעברה עבירה על ידי אנשיה של החברה הואיל ולא נעשה על ידיהם כל שימוש נוסף בתיק לבד מהעברתו לעוה"ד, בעוד העותק שנשאר במשרדי החברה מתיישב עם תקנה 15 (א') לתקנות חוקרים פרטיים (אתיקה מקצועית) תשל"ג."

ניתן ללמוד כי לא נעברה עבירה ע"י החוקרים הפרטיים. החוקרים קיבלו את התיק הרפואי ע"י הצגת טופס ויתור סודיות והמידע שנמצא בתיק נמסר לעוה"ד של חברת תנובה בלבד. בעותק שנותר במשרד החקירות לא נעשה כל שימוש. בנוסך קיימות הגנות בחוק הגנת הפרטיות בפרק ג' סעיף 18 (2 ד'): "הפגיעה נעשתה תוך ביצוע עיסוקו של הפוגע ובמהלך עבודתו הרגיל, ובלבד שלא נעשתה דרך לפרסום ברבים"

הפרת סודיות ע"י חוקר פרטי הינה עבירה על החוק אלא אם ההפרה נעשתה במסגרת ההגנות שקיימות בחוק ומקנות הגנה לחוקר.

יישמר החוקר וידקדק במעשיו בבואו להפר סודיותו של כל אזרח.

מעוניינים לשמוע עוד? השאירו פרטים!
מאמרים נוספים באתר
אתיקה מקצועית

אתיקה – "כתורת המידות, מנסה להתחקות אחרי מהות הערכים החיוביים והמוסריים בכלל ולהוכיח את תקפותם, ובנוסף את מכלולי התקנות, המנהגים והדעות המיוחדים לחברות או לקבוצות

קראו עוד »

סעיף 2 (3) לחוק הגנת הפרטיות תשמ"א (1981) קובע בין היתר כי "צילום אדם כשהוא ברשות היחיד" מהווה פגיעה בפרטיות. בסעיף 18 (2) לחוק זה

קראו עוד »
הפרת סודיות

במסגרת עבודת החוקר הפרטי, הוא נדרש גם להשיג פרטים מסוימים אודות אזרחים שונים. קיימים פרטים חסויים על כל אזרח וזאת משום צנעת הפרט. חוק הגנת

קראו עוד »
מעקב כפול

יצחק ביקר במשרדנו וביקש להזמין מס' ימי מעקב אחר אחד מעובדיו הבכירים. לדבריו לאחרונה הגיעו אליו ידיעות אנונימיות לפיהם אסף העובד מס' שנים עבורו, החל

קראו עוד »
מעבר לווטאספ
1
זקוקים לעזרה?
היי, שמי גולן, מנהל משרד ים חקירות, ואני כאן כדי לסייע לך בכל שאלה.
Call Now Button